Logo
Inwentaryzacja producentów - współpraca z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Jej celem jest dotarcie do producentów i rolników zainteresowanych:

  • sprzedażą bezpośrednią i krótkimi łańcuchami dystrybucji,
  • rolniczym handlem detalicznym,
  • dostawą swoich produktów do stołówek, konsumenckich grup zakupowych itp,
  • współpracą z innymi producentami oraz samorządem celem poprawienia swojej pozycji rynkowej,
  • podnoszeniem kwalifikacji, aby stale poprawiać jakość swoich produktów oraz poznawać przepisy obowiązujące producentów.

Osoby wypełniające ankietę mogą również wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie nieodpłatnego wsparcia promocyjnego ze strony samorządu oraz innych podmiotów i organizacji z nim współpracujących, w tym będą mogły zaistnieć w Internecie.

Uwaga: Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego jest inicjatywą samorządu województwa podlaskiego, co oznacza, że producenci nie ponoszą kosztów związanych z przystąpieniem do współpracy.